Hướng dẫn chèn khung cho hàng loạt hình ảnh – Photoshop Action

Cach-chen-khung-cho-hang-loat-anh-Photoshop-action (1)

Nguyên tắc: Tạo một Action chứa tất cả thao tác để tạo khung ảnh. Sau đó, lặp lại các thao tác này (Action) cho toàn bộ hình ảnh Thêm hình ảnh vào File Photoshop Nhấn Alt+F9 hoặc Window > Action để mở cửa sổ Action. Click Create new action để tạo Action mới. Đặt tên