Nhiệm vụ – Tasks

Task-nhiem-vu-bullet-journal

Nhiệm vụ sử dụng rất nhiều trong Bullet Journal. Biểu tượng (Symbols) của Nhiệm vụ là dấu chấm ” . “ Thông thường, hộp kiểm được sử dụng để đánh dấu nhiệm vụ. Tuy nhiên, với Bullet Journal, hộp kiểm được thay thế bằng dấu chấm. Lý do, hộp kiểm mất nhiều thời gian để

Bullets là gì? Tìm hiểu cú pháp của phương pháp ghi chép Rapid Logging

Bullets

Nếu Rapid Logging là ngôn ngữ viết của Bullet Journal thì Bullets là cú pháp. Sau khi thiết lập Chủ đề và đánh số trang, bạn ghi chép suy nghĩ dưới dạng câu vắn, khách quan, được gọi là Bullets. Mỗi Bullets được ghép nối với một Ký hiệu cụ thể (Symbols) để phân loại