Ghi chú – Notes

Note-bullet-journal

Được thể hiện bằng dấu gạch ngang “-“. Ghi chú bao gồm các sự kiện, ý tưởng, suy nghĩ và quan sát. Chúng lưu giữ thông tin bạn muốn ghi nhớ – Những thông tin mà bạn không phải ngay lập tức hoặc nhất thiết phải hành động. Ghi chú thường được sử dụng trong

Sự kiện – Events

Su-kien-Bullet-Journal

Sự kiện – Được biểu thị bằng biểu tượng “o” – Là các mục liên quan đến trải nghiệm, có thể được lên lịch trước (VD: “Tiệc sinh nhật của Trà”) hoặc được ghi lại sau khi chúng diễn ra (VD: “Đã ký hợp đồng”). Sự kiện, dù mang tính cá nhân hay nhiều cảm