Nhật ký hàng tháng – Monthly Log

Nhat-ky-hang-thang-Bullet-Journal

Hagtag được sử dụng: #bulletjournalmonthlylog Bộ sưu tập này được thiết lập vào những ngày cuối cùng của tháng cũ, giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về việc phải làm cũng như thời gian rảnh của bạn trong tháng sắp tới. Nếu mỗi cuốn Bullet Journal là một tập trong câu chuyện đời bạn