Thời gian

16-trang-thai-dong-chay

Đến cuối đời, điều quan trọng không phải là số năm bạn sống, mà là những gì bạn đã làm được trong những năm tồn tại trên cuộc đời. -ABRAHAM LINCOLN Khi được yêu cầu mô tả thuyết tương đối của mình, Einstein đã trả lời như thế này: “Khi người đàn ông ngồi cạnh