Kiểm soát

Kiem-soat-Bullet-Journal

Xin Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi; can đảm thay đổi những điều con có thể; Và đủ thông thái để nhìn thấu những khác biệt.– Reinhold Niebuhr Chúng ta không thể kiểm soát thế giới xung quanh mình, cũng như những người trong