Endurance – Sức chịu đựng

Clarity-Log-Nhat-ky-ro-rang

“Nếu bạn biết lý do phải làm một việc, bạn có thể đương đầu với mọi khó khăn mà mình gặp phải” An cực kỳ ghét việc nấu ăn. Dù đã từng biến nó thành một thực hành chánh niệm nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết. Nấu ăn đã từng là công việc