Giải cấu trúc – Deconstruction

Deconstruction-Giai-cau-truc

What stands in the way becomes the way.– Marcus Aurelius Giải cấu trúc là hành động chia nhỏ thứ gì đó thành các phần riêng biệt để hiểu ý nghĩa của nó, đặc biệt khi điều này khác với cách hiểu trước đây. Câu chuyện 1 Enûma Eliš là câu chuyện thần thoại của người