Nước Nhật – Ikigai, Wabi Sabi, Kaizen

Van-hoa-Nhat-Ban

Đợt này Xù phát hiện mình yêu thích nét văn hóa của người Nhật Bản. Nét văn hóa chuộng sự giản đơn, coi trọng những thứ đến từ tự nhiên. Nét văn hóa đi sâu vào bên trong mỗi người để tìm hiểu những gì thực sự đem lại hạnh phúc cho mình, thay vì