Tùy chỉnh Bộ sưu tập Cốt Lõi trong Bullet Journal

Custom-Core-Collection

Mặc dù, Bộ sưu tập tùy chỉnh giúp Bullet Journal phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần phải phát minh ra Bộ sưu tập mới. Trong một số trường hợp, bạn có thể tùy chỉnh lại Bộ sưu tập Cốt lõi

Trackers – Theo dõi

Anh-bia-tracker-Bullet-Journal

Bạn không thể quản lý những gì bạn không thể đo lường. —Peter Drucker Một loại Bộ sưu tập tùy chỉnh rất phổ biến trong Bullet Journals là Trackers. Chúng có thể có khá nhiều hình thức: Giá sách minh họa xếp đầy những cuốn sách mà bạn đã đọc; Những miếng bỏng ngô theo

Danh Sách – List

List-Bullet Journal

Với mỗi dự án, chúng ta phải làm việc với nhiều loại dữ liệu khác nhau: ngày, thời gian, ngân sách… Để tối ưu hóa từng loại nội dung, bạn cần điều chỉnh bố cục để hỗ trợ tốt nhất chức năng của chúng. Ví dụ, ngân sách và lịch trình du lịch của bạn