Danh Sách – List

List-Bullet Journal

Với mỗi dự án, chúng ta phải làm việc với nhiều loại dữ liệu khác nhau: ngày, thời gian, ngân sách… Để tối ưu hóa từng loại nội dung, bạn cần điều chỉnh bố cục để hỗ trợ tốt nhất chức năng của chúng. Ví dụ, ngân sách và lịch trình du lịch của bạn