Tùy chỉnh Bộ sưu tập Cốt Lõi trong Bullet Journal

Custom-Core-Collection

Mặc dù, Bộ sưu tập tùy chỉnh giúp Bullet Journal phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần phải phát minh ra Bộ sưu tập mới. Trong một số trường hợp, bạn có thể tùy chỉnh lại Bộ sưu tập Cốt lõi