Click “3D Layer” tại Layer mà bạn muốn kích hoạt

Kich-hoat-che-do-3D-2
Kích hoạt chế độ 3D

Thông thường Layer được hiểu là hình ảnh 2D, theo cấu trúc nhìn thẳng. Sắp xếp nhiều hình đè lên nhau, trên che dưới. Gồm 2 trục X, Y (ngang, dọc).

Sau khi kích hoạt chế độ 3D, các Layer vẫn sắp xếp tương tự nhưng có thêm thuộc tính độ sâu. Lúc này ta có 3 trục X, Y, Z trong không gian.

Sau khi click chọn, trên hình xuất hiện 1 hệ tọa độ: Xanh lá cây (dọc), đỏ (ngang), xanh dương (sâu)

Hien-thi-toa-do-Oxyz
Trục tọa độ Oxyz

Lúc này tại phần Transform, một số thông số sau sẽ xuất hiện thêm trục Z

 • Position: Vị trí
 • Orientation: Xoay 360 độ (Xoay đơn giản)
 • X Rotation: Xoay trục X (Xoay phức tạp)
 • Y Rotation: Xoay trục Y
 • Z Rotion: Xoay trục Z

Mặc dù 3D nhưng nhìn dưới góc nhìn thẳng vẫn giống 2D. Lúc này, bạn có thể xoay các tọa độ hoặc add Layer Camera

2. Add Layer Camera – Thay đổi góc nhìn Project

Góc nhìn phụ thuộc vào Camera. Do đó, để nhìn thấy hình ảnh 3D hoặc nhìn hình ảnh dưới góc nhìn khác (khác góc nhìn phẳng), các bạn chọn:

Layer > New > Camera

Camera-setting-after-effects
Cài đặt Camera setting

Tại bảng Camera Setting:

 • Name: Camera 3D
 • Preset: 35 mm (mặc định)

Sau khi tạo Camera, trên thanh Menu xuất hiện công cụ Orbit Camera Tool (C) – Được sử dụng để điều chỉnh góc nhìn Camera bằng chuột (có thể chỉnh trực tiếp tại mục Transform của Camera)

 • Track Z Camera Tool: Di chuyển Camera theo trục Z (thay đổi độ sâu)
 • Track XY Camera Tool: Chỉnh Camera theo trục X, Y (tương tự không gian 2D)
 • Orbit Camera Tool: Chỉnh Camera 3 chiều
Camera-tools
Camera tools

Tạo ra góc nhìn 3D. Vì 2 layer cùng 1 độ sâu nên chưa có cảm giác 3D. Để thay đổi độ sâu, chọn Layer > (V) > Chỉnh trục Z

Dieu-chinh-truc-Z
Điều chỉnh trục Z

Đây là góc nhìn khi bạn xuất File. Tuy nhiên trong quá trình làm việc sẽ có những góc nhìn khác. Chọn tại phần View, các góc nhìn khác nhau (hiện các vị trí khác nhau của Camera) – Để quan sát là chính

Chon-cac-goc-nhin-cua-Camera
Chọn các góc nhìn của Camera

3. Cách ứng dụng

Sử dụng kèm Animation, tạo chuyển động với hình ảnh 3D. Thường thấy ở Intro video

Bạn có thể chạy Keyframe với Camera, Layer 1, Layer 2 hoặc cả 3

C1. Chỉnh trực tiếp trên hình bằng chuột – Thay đổi giữa phím C và V (chọn đúng điểm đặt Keyframe để tránh lỗi video)

Thông thường chọn:

Them-keyframe-tao-Animation-Intro
Thêm keyframe tạo Animation

Camera:

 • Point of Interest
 • Position
 • X rotation
 • Y Rottation
 • Z Rotation

Layer muốn tạo Animation:

 • Position
 • Scale (k có cho Backgound)
 • X rotation
 • Y Rottation
 • Z Rotation
Ung-dung-3D-tao-hieu-ung-Animation-Intro
Ứng dụng 3D tạo hiệu ứng Animation

C2. Chỉnh Transfom từng Layer. (Sử dụng trong trường hợp có ít sự thay đổi)
Cần thay đổi giá trị nào thì đặt Keyframe ở giá trị đó.

Lưu ý: Ưu điểm khi sử dụng Camera: Có thể xoay toàn bộ Project. Trong trường hợp xoay từng Layer, rất khó tạo sự trùng khớp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *