Bảng kế hoạch cá nhân tháng 7| July Bullet Journal

Coverpage-Bullet-Journal-july-thang-7 (1)

Bullet Journal tháng 7 lấy chủ để là chú ong với câu Quote chính: “Fake it Til you make it” Có những lúc bạn mất tự tin. Có những việc bạn tưởng chừng như mình không thể làm được. Những lúc ấy, hãy cứ Giả Vờ như là mình có thể và bắt tay vào