Nếu Rapid Logging là ngôn ngữ viết của Bullet Journal thì Bullets là cú pháp. Sau khi thiết lập Chủ đề và đánh số trang, bạn ghi chép suy nghĩ dưới dạng câu vắn, khách quan, được gọi là Bullets. Mỗi Bullets được ghép nối với một Ký hiệu cụ thể (Symbols) để phân loại dữ liệu của bạn. Việc sử dụng Bullets không những tiết kiệm thời gian, mà còn giúp ghi chú thông tin thành các câu ngắn, chứa đựng thông tin có giá trị nhất.

Một Bullets hiệu quả cần được cân bằng giữa tính ngắn gọn và rõ ràng. Nếu thông tin quá ngắn, có thể bạn sẽ không thể giải nghĩa được nó sau này. Nếu quá dài, thông tin được viết ra chỉ là những tin vụn vặt, không có quá nhiều ý nghĩa.

Ví dụ: “Gọi lại càng sớm càng tốt” là thông tin quá ngắn. Bạn cần gọi cho ai? Gọi về vấn đề gì? Bạn sẽ dễ dàng quên đi nó sau này.

Ngược lại, “Gọi Nam sớm nhất có thể vì anh ấy cần biết Thời gian bạn có số liệu bán hàng tháng 6” lại quá dài.

Hãy thử lại: “Gọi Nam, re: Số liệu bán hàng tháng 6“. Bạn đang ghi chính xác thông tin cần ghi nhớ với 1/2 số từ.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các Ký hiệu (Signifier) để chuyển nhiệm vụ thành ưu tiên. Việc sử dụng các Biểu tượng (Symbols) và Ký hiệu (Signifier) giúp các ghi chép trở nên ngắn gọn mà không mất đi ý nghĩa, giúp bạn trau dồi khả năng xác định những thứ đáng để viết ra. Điều này rất quan trọng vì cuộc sống mỗi người vốn dĩ phức tạp, có nhiều điều cần lưu trữ và theo dõi.

Đối với các ghi chú truyền thống, thông tin thường dài dòng, thiếu bối cảnh và mức độ ưu tiên. Rapid Logging giải quyết vấn đề này theo 1 số cách, đầu tiên là phân loại các mục ghi chép thành:

  1. Tasks (Nhiệm vụ): Những điều mà bạn cần phải làm
  2. Events (Sự kiện): Những trải nghiệm của bạn
  3. Notes (Ghi chú): Thông tin mà bạn không muốn quên

Mỗi danh mục được gán với một Biểu tượng (Symbols) nhằm bổ sung, làm rõ ngữ cảnh và chức năng. Trong suốt 1 ngày, những Biểu tượng này cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt và bối cảnh hóa những suy nghĩ của mình trong thời gian thực. Hỗ trợ định vị nội dung cụ thể, dễ dàng hơn khi bạn đọc lướt qua các trang nội dung Bullet Journal sau này.

Hãy thử áp dụng và xem cách Cú pháp Bullets giữ cho các ghi chú của bạn có tổ chức, tinh gọn và hiệu quả như thế nào nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *