Nguyên tắc: Tạo một Action chứa tất cả thao tác để tạo khung ảnh. Sau đó, lặp lại các thao tác này (Action) cho toàn bộ hình ảnh

Khung hình có tỷ lệ kích thước bằng kích thước hình ảnh
Lưu toàn bộ hình vào 1 Folder (Ảnh gốc)
Tạo Folder mới để chứa hình ảnh sau khi chèn khung (Ảnh chèn khung)

Cach-chen-khung-cho-hang-loat-anh-Photoshop-action 7

2. Tạo Action

Thêm hình ảnh vào File Photoshop

Nhấn Alt+F9 hoặc Window > Action để mở cửa sổ Action. Click Create new action để tạo Action mới. Đặt tên Action > Click Record

Cach-chen-khung-cho-hang-loat-anh-Photoshop-action (2)

Các bước của Action

Chuột phải vào Layer hình > Convert to Small Object

Cach-chen-khung-cho-hang-loat-anh-Photoshop-action (3)

Resize hình ảnh. Mục đích: chỉnh tất cả hình ảnh về cùng một kích thước, cùng kích thước với khung hình.

Ctrl+Alt+I (Image > Image Size): Chỉnh kích thước hình ảnh

Cach-chen-khung-cho-hang-loat-anh-Photoshop-action 8

Chèn khung: File > Place > Chọn vị trí lưu khung ảnh. Thêm khung ảnh vào hình.

Cach-chen-khung-cho-hang-loat-anh-Photoshop-action (5)

Căn khung ảnh vào giữa hình

Chọn Layer Khung ảnh > Ctrl+T (Free transform) > Giữ Alt+Shift, kéo khung vừa với kích thước hình ảnh

Cach-chen-khung-cho-hang-loat-anh-Photoshop-action (1)

Ctrl+Shift+S: Chọn định dạng và địa điểm lưu File

Kết thúc Action

Ket-thuc-action

3. Chạy Action – Chèn khung cho hàng loạt hình ảnh

File > Automate > Bath:

  • Action: Chọn Action vừa tạo
  • Source: Chọn Folder “Ảnh gốc”
  • Destination: Chọn Folder “Ảnh chèn khung”
  • Tick chọn “Override Action “Save as” Commands
  • Click OK
Cach-chen-khung-cho-hang-loat-anh-Photoshop-action 8

Sau khi Action chạy xong, toàn bộ hình ảnh đã được tạo khung sẽ được chứa trong Folder “Ảnh chèn khung”

2 thoughts on “Hướng dẫn chèn khung cho hàng loạt hình ảnh – Photoshop Action

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *