#bulletjournaldailylog

Nhật ký hằng ngày là một trong bốn Bộ sưu tập cốt lõi của Bullet Journal. Daily Log được sử dụng để ghi chép lại thông tin mà bạn tiếp nhận hằng ngày, giúp các suy nghĩ được tổ chức một cách có trật tự mà không cần có quá nhiều sự nỗ lực.

  1. Đặt tên chủ đề dạng: Tháng/ngày/thứ
  2. Đánh số trang (Không cần thêm Daily Log vào Mục lục)
  3. Trong suốt ngày hôm đó, bạn sử dụng phương pháp ghi chú Rapid Logging, ghi chép và phân loại suy nghĩ của bản thân thành Nhiệm vụ, Sự kiệnGhi chú.

Việc ghi ra suy nghĩ ngay tại thời điểm đó giúp bạn yên tâm là mình không quên bất cứ điều gì. Hỗ trợ giải phóng tâm trí và tập trung vào nhiệm vụ/ công việc trước mắt.

Daily-Log-Bullet-Journal-example-Mobile

Khác nhau giữa Daily Log và To do list

Todo list: Ghi lại danh sách những việc phải mà bạn phải làm trong ngày.

Daily Log: Không chỉ phục vụ việc nắm bắt nhiệm vụ mà còn giúp bạn ghi lại những trải nghiệm của bản thân. Đó là nơi an toàn để tâm trí bạn tự do thể hiện, không phán xét và luôn sẵn sàng chào đón những suy nghĩ mới khi chúng xuất hiện trong suốt một ngày. Theo thời gian, những suy nghĩ đó trở thành bản ghi chép lại trạng thái hiện tại của bạn. Điều này sẽ trở nên vô cùng quý giá khi chúng ta Tự Suy ngẫm (Reflection). Nó cung cấp bối cảnh mà chúng ta thường thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Với bối cảnh, bạn có thể cẩn trọng hơn với các hành động của mình.

Về không gian ghi chép

Có một câu hỏi phổ biến “Bạn cần chừa bao nhiêu trang giấy cho Daily Log?”. Câu trả lời là “Bạn cần chừa đủ không gian ghi chép cho ngày hôm đó và điều này là không thể biết trước”. Một số Daily Log có thể kéo dài nhiều trang, trong khi một số khác chưa đến nửa trang giấy. Bạn không thể biết một ngày của mình diễn ra như thế nào?

Nếu cuộc sống là một đại dương thì ngày của chúng ta là những con sóng: một số lớn, một số nhỏ. Bullet Journal là bờ biển, và nó sẽ được khắc bởi cả hai.

Không nên thiết lập trước Daily Log. Bạn chỉ nên tạo Nhật ký hằng ngày vào ngay ngày hôm đó hoặc đêm hôm trước. Nếu không viết hết trang giấy, hãy viết tiếp ngày hôm sau vào ngay dòng tiếp theo. Nhờ vậy, bạn sẽ không gặp tình trạng thiếu không gian ghi chép.

Khi đã quen với BuJo, Nhật ký hàng ngày sẽ không giống với Danh sách việc cần làm gây căng thẳng. Nó tựa một bản ghi chép và là công cụ nhắc nhở bạn sống theo chủ đích, “one day at a time”

“One day at a time” có nghĩa là khi chúng ta làm gì thì hoàn toàn chú tâm vào việc mình làm mà không cần phải suy nghĩ hay lo lắng gì đến những việc khác, bởi vì suy nghĩ hay lo lắng cũng vô ích và không cần thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *