Hagtag: #bulletjournalfuturelog

Future Log (tạm dịch: Nhật ký tương lai) được sử dụng để lưu trữ những Sự kiện/ Công việc nằm ngoài tháng hiện tại.

Ví dụ, nếu bây giờ là Tháng 9 và bạn có một Dự án Deadline vào ngày 15/12, bạn sẽ cần thêm nó vào Nhật ký tương lai (Future Log).

Future Log nằm ở đầu cuốn sổ Bullet Journal, ngay sau trang Mục lục (Index). Bạn cần 1 – 2 tờ giấy để Setup Future Log. Nó có nhiều mẫu thiết kế khác nhau tùy vào ý thích mỗi người.

Một mẫu thiết kế Future Log đơn giản mà bạn có thể tham khảo:

Mau-Future-Log-don-gian-Bullet-Journal
Mẫu Future Log đơn giản

Cách sử dụng Future Log

Trong một ngày, bạn tiếp tục ghi tất cả mọi thứ vào Daily Log, thậm chí là cả Nhiệm vụ tương lai. Daily Log cho phép bạn không cần tốn thời gian suy nghĩ xem mình nên ghi cái gì ở mục nào.

Nhật ký hằng ngày giống 1 tài liệu lưu trữ, được thiết kế để ghi chép tất cả suy nghĩ của bạn cho đến khi bạn sẵn sàng sắp xếp chúng. Vào cuối mỗi ngày, bạn sẽ Review một lượt tất cả những gì đã ghi chép trong ngày (Quá trình này gọi là Daily Reflection – Suy ngẫm hằng ngày). Chuyển các nhiệm vụ/ sự kiện tương lai từ Daily Log sang Future Log. Sau đó, chuyển Biểu tượng đầu dòng thành “<“. Bằng cách này, bạn biết rằng đầu mục đó đã được giải quyết và có thể tạm thời xóa nó ra khỏi tâm trí.

Nhật ký tương lai giống như một hàng nhiệm vụ/ sự kiện đang xếp hàng, mỗi đầu mục đang chờ tháng của nó đến. Khi bạn thiết lập Monthly Log của tháng mới, hãy nhớ quét Nhật ký tương lai của bạn để xem có đầu mục nào trong hàng đợi đã sẵn sàng không? Nếu có, hãy di chuyển Nhiệm vụ/ Sự kiện này từ Future Log sang Trang nhiệm vụ của Monthly Log. Hãy đảm bảo là bạn đã đánh dấu biểu thị “Mục đã được di chuyển” “>” ở Nhật ký tương lai.

Chu trình của Future Log

Chu-trinh-cua-Future-Log-Bullet-Journal
Chu trình của Future Log

Khi hiểu rõ về cách sử dụng, Future Log sẽ trở thành một phương pháp hiệu quả giúp bạn nhận thức được những trách nhiệm mà bạn đang đặt ra cho mình trong cuộc sống. Nhật ký tương lai hoạt động giống 1 cỗ máy thời gian, tiết lộ bản phác thảo tương lai mà bạn đang xây dựng, vì vậy bạn hoàn toàn có thể sửa nó nếu cần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *