Bài viết hướng dẫn File mẫu lập kế hoạch dự án SEO đơn giản, có thể áp dụng ngay vào dự án bạn đang triển khai. Đây cũng là bảng danh sách tất cả bài viết bạn phải hoàn thành để SEO bộ từ khóa lên Top

Keyword Plan - File mẫu

Bang-ke-hoach-tu-khoa-mau

Bảng bao gồm 12 cột theo thứ tự lần lượt như sau:

1. STT: số thứ tự

2. Chủ đề

Liệt kê các chủ đề bạn sẽ triển khai: sản phẩm/ dịch vụ/ thông tin…

3. Keyword (Từ khóa)

Sử dụng Content Gap, Phantom keyword để nghiên cứu từ khóa, Volume, Difficulty

4. Volume (Ahrefs): Lưu lượng tìm kiếm của từ khóa trong tháng

Mục Volume lấy lượng search mỗi tháng trên Ahrefs. Ở đây, mình không chọn Google Keyword Planner vì khối lượng tìm kiếm từ khóa của người dùng/ tháng không chính xác. Bạn có thể tìm từ khóa “Google Keyword Planner Lies you” để xem bài viết chi tiết.

Mặt khác, Ahrefs là công cụ có nhiều chức năng có thể khai phá. Theo báo cáo của Ahrefs, các thông số traffic và lượng search được tính dựa trên công cụ đo lường Click Stream – Công cụ cài thẳng vào máy người dùng và đo trực tiếp trên máy cá nhân của người dùng

=> Dữ liệu Ahrefs chính xác hơn dữ liệu Google Keyword Planner công bố

5. Difficulty: Độ khó từ khóa. Biến thiên từ 0 – 100, với 0 là độ khó thấp nhất

6. Allintitle: Số lượng kết quả trả về có từ khóa trong tiêu đề bài viết. Allintitle được giải thích cụ thể ở phần Phantom Keyword. Allintitle cho biết độ cạnh tranh của từ khóa.

Cách tìm Allintitle

7. Traffic: Khối lượng truy cập website khi từ khóa lên Top 7, Top 5, Top 3 hay Top 1

8. Onsite/Offsite: Từ khóa sẽ được triển khai trên kênh Onpage SEO hay Offpage SEO

Phân loại từ khóa Onsite/ Offsite

9. Tier: tầng, phân theo các tầng 1,2,3, 4, 5,…Liên quan đến content và liên kết nội bộ trong việc tăng tỷ lệ chuyển đổi

Cột Tier sẽ được giới thiệu và chia sẻ ở phần Internal Link

10. Thời gian: Các bài viết này nên triển khai vào thời gian nào là hợp lý nhất

Tạo thêm cột Thời gian/Giai đoạn (hoặc cả 2). Điền thứ tự ưu tiên từ khóa: Quyết định mua hàng, Trong quà trình tìm hiểu, Nhận thức.

Hướng dẫn cách phân loại ưu tiên khi triển khai từ khóa

11. Link Post: Link bài viết

12. Note: Lưu ý gì cho team của bạn

Đây là bảng kế hoach từ khóa khi triển khai SEO. Sau khi thiết lập, bạn up file lên Google Drive để cả Team cùng theo dõi.

Sau khi lên xong bảng kế hoach từ khóa, bạn bắt đầu triển khai. Sử dụng cách nghiên cứu từ khóa sản phẩm/ dịch vụNghiên cứu Semantic Keyword,, tìm thêm các từ khóa bổ sung để kéo hàng chục/ hàng trăm từ khóa lên Top chỉ trong 1 bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *