Bài viết hướng dẫn cách nghiên cứu từ khóa sản phẩm dịch vụ chính cũng như cách nhóm được hàng chục, hàng trăm từ khóa vào duy nhất 1 URL. Từ đó, tăng hiệu quả (traffic, trải nghiệm người dùng), tối ưu chi phí và công sức triển khai.

Case: “Máy sấy quần áo”

Bước 1: Search Ahrefs. Click Keyword Explorer

Bước 2: Bỏ từ khóa sản phẩm/dịch vụ mong muốn và chọn Việt Nam

Cách Nghiên cứu từ khóa SEO - Keyword Research sản phẩm, dịch vụ chính

Bước 3: Nhớ bấm Update Ahrefs (nếu có)

Trong trường hợp số liệu đã quá cũ, bạn nên click Update Ahrefs để làm mới lại data

Cách Nghiên cứu từ khóa SEO - Keyword Research sản phẩm, dịch vụ chính

Bước 4: Chọn top 3 Organic Keywords trên Ahrefs và xuất ra các từ khóa từ top 0 – 20 (Đây là những từ khóa có nhiều sự liên quan nhất tới chủ đề bài viết)

Cách Nghiên cứu từ khóa SEO - Keyword Research sản phẩm, dịch vụ chính
Chọn top 3 Organic Keywords

Chọn top 3 Organic Keywords

Cách Nghiên cứu từ khóa SEO - Keyword Research sản phẩm, dịch vụ chính

Lọc từ khóa top 1 – 20

Cách Nghiên cứu từ khóa SEO - Keyword Research sản phẩm, dịch vụ chính

Xuất kết quả ra File Excel

Bước 5: Phân tích Title và lựa ra các Title lạ thường và xuất Orgnic Keywords tương ứng.

VD: Hầu hết các kết quả trả về trang danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, có 1 – 2 kết quả trả về bài viết Tin tức (Top 10 máy sấy quần áo). Đây là bài viết có Title lạ, bạn cần phân tích, dung hòa giữa 2 kết quả để tạo ra nội dung tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu người dùng

Lưu ý: Lưu lại link bài viết Tiêu đề lạ ở cột Note

Cách Nghiên cứu từ khóa SEO - Keyword Research sản phẩm, dịch vụ chính

Bước 6: Xóa tất cả các cột, chỉ giữ lại cột Keyword và cột Volume

Cách Nghiên cứu từ khóa SEO - Keyword Research sản phẩm, dịch vụ chính

File excel từ khóa được xuất ra

Cách Nghiên cứu từ khóa SEO - Keyword Research sản phẩm, dịch vụ chính

Xóa tất cả các cột, chỉ giữ lại cột Keyword và cột Volume

Bước 7: Hợp nhất trong Excel và dùng các chức năng Duplicate Date để loại bỏ phần trùng lặp. Lưu File Excel lại, để trong 1 Forder từ khóa dự án

Cách Nghiên cứu từ khóa SEO - Keyword Research sản phẩm, dịch vụ chính

Bước 8: Lập Content và tối ưu

Khi tối ưu bài viết với từ khóa “máy sấy quần áo” Bạn có thể kéo theo 115 từ khóa khác lên Top 5 – Top 10

Video Hướng dẫn chi tiết

Lý do bạn có thể SEO 1 bài viết mà có thể lên hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn từ khóa?

Thuật toán Google Humingbird 2018 và Google Rank Brain ra đời đã ảnh hưởng rất nhiều đến SEO

Thuật toán Google HummingBird và Google RankBrain
  • Google Humingbird 2013: “Ý nghĩa” thật sự của từ khóa được tìm kiếm
  • Google RankBrain 2018: Hệ thống trí tuệ nhân tạo – AI, Kết nối ngữ nghĩa Wesite

Trước đó, từ năm 2012 về trước, để SEO 3 từ khóa: Dịch vụ SEO, Dịch vụ SEO giá rẻ và Dịch vụ SEO HCM, bạn cần viết 3 bài và tối ưu bài viết với từng từ khóa.

Hiện tại, thay vì tối ưu từng từ khóa, bạn cần tối ưu theo chủ đề bài viết. Khi tối ưu chủ đề Dịch vụ SEO, bạn có thể kéo theo rất nhiều từ khóa tương đương lên Top.

>> Tối ưu Bài viết “Máy sấy quần áo”, lên cả từ khóa không dấu và từ khóa có nghĩa tương tự

Bài viết tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu và SEO lên top toàn bộ từ khóa này chỉ trong 1 bài viết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *