Các Biểu tượng Nhiệm vụ (.), Sự kiện (o) và Ghi chú () phù hợp trong hầu hết tình huống. Tuy nhiên, nhu cầu của mỗi người là khác nhau. Một kích cỡ thì không thể vừa với tất cả mọi người. Đây là lý do Bullet Journal khuyến khích mọi người tùy chỉnh phương pháp sao cho phù hợp với mục tiêu cá nhân, sau khi đã quen với những điều cơ bản.

Bài viết cung cấp cái nhìn sơ lược về việc điều chỉnh Bullet Journal cho phù hợp với nhu cầu cá nhân thông qua Bộ ký hiệu và Biểu tượng tùy chỉnh.

Ký hiệu (Signifiers)

Bên cạnh Biểu tượng (Bullets), Ký hiệu cũng là một phần không thể thiếu của Rapid Logging. Nó được sử dụng để làm nổi bật các đầu mục cụ thể bằng cách cung cấp cho chúng ngữ cảnh bổ sung. Các Ký hiệu được đặt trước Biểu tượng đầu dòng và nằm ngoài lề bên trái của danh sách, giúp bạn dễ dàng xác định vị trí khi quét mắt giữa các trang.

Ky-hieu-va-Bullets-tuy-chinh

Dưới đây là một số Ký hiệu hữu ích:

Mức độ ưu tiên: Được thể hiện bằng dấu hoa thị “*”. Sử dụng để đánh dấu một mục quan trọng và thường được đặt trước Nhiệm vụ phải làm. Bạn chỉ nên sử dụng Ký hiệu này khi thực sự cần thiết. Nếu tất cả mọi thứ đều quan trọng, tức là không có điều gì quan trọng cả.

Cảm hứng: Biểu hiện bởi “!“, thường được đặt trước Ghi chú. Ví dụ: Những ý tưởng tuyệt vời, câu thần chú, câu quote,…

Bullets tùy chỉnh

Biểu tượng tùy chỉnh cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt những đầu mục đặc biệt trong tình huống mang tính cá nhân.

Ví dụ: Với người có quá nhiều công việc, có thể thêm 1 biểu tượng biểu hiện trạng thái của Nhiệm vụ.

/: Nhiệm vụ đã chuyển giao cho người khác

/: Bài thuyết trình: @Nam làm Slide

Khi Nam hoàn thành xong Slide trình chiếu, bạn chỉ cần chuyển dấu gạch chéo “/” thành dấu “x” để đánh dấu hoàn thành.

Bullets tùy chỉnh còn được sử dụng cho những Nhiệm vụ hoặc Sự kiện định kỳ như “Luyện tập bóng đá” (Thể hiện bằng chữ “H”). Bạn có thể nhanh chóng thêm Bullet này vào trang Lịch trong Nhật ký hàng tháng (Monthly Log của mình). Hãy thoải mái sử dụng các chữ cái thay cho Biểu tượng nếu chúng có thể giúp bạn ghi nhớ.

TIP: Giữ số lượng Bullets và Ký hiệu tùy chỉnh ở mức tối thiểu tuyệt đối. Rapid Logging cố gắng đơn giản hóa việc thu thập thông tin. Bạn càng phát minh, nó càng phức tạp và khiến bạn trở nên chậm chạp khi thực hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *