Đây là 3 yếu tố xuyên suốt trong quá trình xây dựng nội dung và phát triển webiste

Content đảm bảo các yếu tố:

 • Có liên quan đến lĩnh vực
 • Mở rộng & chuyên sâu hơn so với lĩnh vực chính
 • Cung cấp thông tin hữu ích (tối thiểu 1837 chữ – BacklinkO.com)
 • Được upload đều đặn lên Website
  Ví dụ: Từ khóa chính “dịch vụ SEO” các chủ để có thể viết: Thuật toán Google Panda, Checklist tối ưu onpage, …

TRUST (Có thẩm quyền – đáng tin cậy – Authoritative)

 • Nhận được sự công nhận từ các website uy tín:
 • Có một lượng người dùng lớn tương tác thật với Website
 • Website nhận được các backlink trỏ về từ các trang web uy tín khác (vd: tuoitre, dantri, Wikipedia,…)
 • Nội dung liên quan
 • Các backlink tự nhiên (link đặt trong bài viết) Ví dụ: PBN PBN Seedsite, …

TRAFFIC (Lượng truy cập – Tín hiệu của người dùng - Trustworthiness)

 • Tín hiệu của người dùng tốt (UX & Traffic)
 • Có lượng traffic (lớn & đều) tới nội dụng bài viết
 • Nội dung tương tác với người dùng tốt (time onsite, engagement, share, bounce rate, …)
 • Phải có mặt trên cả nội dung Onsite lẫn Offsite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *