My Bucket List – 100+ điều Xù muốn làm trước khi tạm biệt thế giới

My-buckget-list copy

Bucket list là danh sách tất cả những mục tiêu mà bạn muốn đạt được, những ước mơ mà bạn muốn thực hiện và những kinh nghiệm sống mà bạn muốn trải nghiệm trước khi chết. Nếu không tạo ra mục tiêu và những điều bản thân muốn làm, bạn sẽ dùng thời gian để